مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:سلیمانی آشتیانی
پست الکترونیک:msa0121@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث

زندگی نامه

مهدی سلیمانی آشتیانی متولد 1353 است . وی  پس  از تحصیلات متوسطه  وارد حوزه علمیه قم شد و با فراگیری  مقدمات علوم اسلامی ،   سطح  و خارج فقه را  از محضر اساتید و بزرگان  حوزه استفاده نموده  است .

  در سال 1388موفق به اخذ کارشناسی ارشد در رشته علوم حدیث شد و پایان نامه خود را با  موضوع تاریخ و اندیشه های حدیثی شیعه در بحرین با درجه عالی دفاع کرده است .

مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی در دو جلد ، ربیع الاسابیع از علامه مجلسی ، شرح زیارت رجبیه از آقا رضی قزوینی و چند  رساله  دیگر در حوزه تصحیح  و کتاب شمیم روحانی در احوال و آثار میرزای آشتیانی و حدود پنجاه مقاله درحوزه  حدیث ، رجال ، تراجم و کتاب شناسی  از آثار تالیفی  اوست .   

آشتیانی همچنین از ده سال پیش مدیر اجرایی  فصلنامه میراث حدیث شیعه  و  نیز عضو گروه علمی تدوین و تالیف مجموعه  فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه است که  تا کنون دوازده جلد  از آن  منتشر شده است .